Tuesday, April 30, 2013

Transformasi Pendidikan Vokasional

Oleh ABDUL GHANI ABU

Semasa majlis memperkenalkan buku Sudut Pandang Muhyiddin Yassin, 21 November 2011 lalu di Hotel Shangri-la Putrajaya, penulis bertanya Tan Sri Haji Muhyiddin Mohd. Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia yang juga Menteri Pelajaran, “Apakah langkah yang diambil untuk merealisasikan transformasi pendidikan vokasional dan teknik yang dimulakan pada 2011?”

Beliau menjawab, “Langkah drastik akan diambil untuk meningkatkan peratusan pelajar sekolah menengah yang mengambil jurusan vokasional dan teknik atau Votech daripada 10 peratus kepada 20 peratus, iaitu daripada kira-kira 40 ribu kepada 80 ribu orang pelajar. Peningkatan tersebut diselarikan dengan penambahan jumlah pendidik, penggubalan kurikulum dan persekitaran sekolah yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran Votech. Transformasi ini perlu bagi melahirkan pelajar yang kebolehpasaran seiring dengan langkah menuju negara maju.”

Pada awal tahun ini semasa pelancaran Transformasi Pendidikan Vokasional, pada 6 Januari 2012 di Institut Jerman-Malaysia, Bangi, Selangor, Muhyiddin menegaskan, “Dalam Model Baharu Ekonomi yang diumumkan oleh Perdana Menteri, Dato’ Sri Mohd. Najib Tun Abdul Razak, dinyatakan bahawa kejayaan melahirkan modal insan yang berkeupayaan untuk berinovasi dan meneroka bidang baharu bagi menjanakan kekayaan negara merupakan faktor yang kritikal bagi menentukan pencapaian kemajuan dan kemakmuran masa hadapan negara Malaysia. Pertumbuhan ekonomi nasional menuntut peningkatan bilangan graduan dalam bidang vokasional dan teknikal.”

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Siswa Februari 2012

No comments:

Post a Comment

Kursus Pengurusan Jenazah