Friday, May 3, 2013

Persidangan Kebangsaan Pendidikan Vokasional 2012 . Transformasi Pendidikan Vokasional

"Mengarusperdanakan Pendidikan Vokasional Ke Arah Negara Berpendidikan Tinggi "
Pembentangan oleh :
Tn. Hj. Ahmad Tajudin Bin Jab
Pengarah
Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional.Kepimpinan Pengarah KV dan Pengetua PAV
* Ketrampilan yang meyakinkan
* Inovasi pelaksanaan program
* Hubungan dengan industri dan jabatan kerajaan setempat
* Fokus kepada OUTCOME
* " Tracer Study" pelajar
* Mentoring" , " Career Shadowing", "Attachment Program dan
* Peka keperluan guru melalui CPD.

Kompetensi Guru :

* Ketrampilan yang meyakinkan
* Inovasi dalam P d P - kepelbagaian kaedah berdasarkan kebolehan murid
* Penggunaan ICT _ video , CD ,internet.
* Hubungan dengan rakan industri dan agensi kerajaan.
* Kebolehan menterjemah kurikulum dan pentaksirn
* Peka dengan perubahan dan
* Continuous Professional Development - ICT ,kemahiran vokasional , inter and intra personal ,komunikasi.

Kenyataan Bersama KPM - KSM

* Melaksanakan Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia dalam bidang vokasional dan kemahiran.
* Membangunkan bersama Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS) dan kurikulum latihan dalam bidang vokasional dan kemahiran.
* Melaksanakan Program pembangunan tenaga pengajar berkemahiran.
* Mempromosikan latihan dalam bidang vokasional dan kemahiran.No comments:

Post a Comment

Kursus Pengurusan Jenazah