Monday, March 25, 2013

FORUM RASM UTHMANI DAN AKTA PENCETAKAN AL-QURAN

FORUM RASM UTHMANI DAN AKTA PENCETAKAN AL-QURAN 1986
GURU -GURU PENDIDIKAN ISLAM NEGERI PERLIS 2013.

Tajuk :  Akta Pencetakan Teks Al-Quran 1986

tarikh persetujuan Diraja - 7 Mei 1986 dan tarikh diterbitkan 15 Mei 1986.
Bidang kawalan ialah teks dan bahan Al-Quran dalam bahasa Arab.

Tujuan Akta diwujudkan untuk memastikan bahaw teks dan bahan Al-Quran yang dicetak, diterbit,diimport dan diedar dalam negara ini tidak mengandungi apa-apa kesalahan dan untuk menjaga kesucian Al-Quran .

Bentuk Rungutan dan aduanpada cetakan teks Al-Quran :
    - Ayat tidak bernombor
    - titik bertukar
    - Ayat tertinggal  dan kalimah terpisah
    - mengguna semula bahan buangan cetakan kalendar untuk dijadikan kulit Al-quran.
    - Perbezaan penulisan Al-Quran Di Zaman Sahabat dan sekarang.

Perlindungan Akta 326 Terhadap Al-Quran
Tafsiran :
    Teks Al-Quran - Teks Al-Quran 30 juzu'
                            - Teks Al-Quran bersama tafsir 30 juzu'
                            - satu juzu' Al-Quran.
   Bahan Al-Quran  - Beberapa surah pendek
   Petikan Al-Quran - Potongan ayat-Ayat Al-Quran.

' LAJNAH TAHSIN AL-QURAN' - ( Jawatankuasa Penyemakan al-Quran).
    - melaksanakan tugas semakan dan penelitian sesuatu teks Al-Quran . terdiri dari kalangan huffaz dan pakar dalam bidang al-Quran. mula fungsi pada 19 Mac 1988.
antara fungsinya :
- menyemak dan meneliti semua teks/bahan/petikan al-Quran yang dikemukakan..
- mengemukakan laporan semakan kepada Lembaga.
-memberi penjelasan mengenai hal ehwal al-Quran kepada

No comments:

Post a Comment

Kursus Pengurusan Jenazah