Saturday, March 9, 2013

Sarana Ibu bapa


Tajuk:Taklimat Sarana Ibu Bapa
Tarikh: 8 Februari 2013
Masa: 2 jam 30 minit
Objektif:
Ø  Memberikan pendedahan kepada ibu bapa mengenai Sarana Ibu Bapa.
Ø  Meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak di dalam dan di luar sekolah.
Kumpulan Sasaran: Ibu bapa waris pelajar Kolej Vokasional Arau.
3
Para waris telah dibekalkan dengan set soalan soal selidik semasa sesi pendaftaran. 
5
Para waris sedang mendengar Ceramah Keibubapaan yang telah disampaikan oleh En. Fadzil b. Abdullah.
4
'1
Penceramah sedang memberikan taklimat Sarana Ibu Bapa kepada para waris.
2

Impak/ hasil:
Faedah kepada anak:
ü  Mendapat markah dan gred ujian yang lebih baik.
ü  Mempunyai nilai kendiri dan motivasi yang lebih tinggi.
ü  Kehadiran ke sekolah lebih baik.
ü  Kadar perlanggaran disiplin sekolah berkurangan.
ü  Keciciran persekolahan dapat dielakkan.

Faedah kepada ibu bapa:
ü  Boleh belajar bagaimana untuk membantu anak menyelesaikan kerja rumah.
ü  Ibu bapa dapat mengetahui prosedur dan kaedah membantu anak di sekolah.
ü  Dapat berkongsi ilmu keibubapaan bersama ahli PIBG yang lain.
ü  Ibu bapa akan dapati lebih mudah untuk menyediakan suasana rumah yang sihat.

No comments:

Post a Comment

Kursus Pengurusan Jenazah